مراقبت های پس از زایمان

زمان ترخيص بطور معمول در زايمان طبيعي 24 ساعت بعد از زايمان و در سزارين 72 ساعت بعد از زايمان مي باشد. شش هفته اول بعد از زايمان دوران نقاهت يا نفاس ناميده مي شود. در اين مدت نيز لازم است مادر در روز دهم و روز چهلم پس از زايمان به مراكز بهداشتي مراجعه نمايد. تا از نظر وجود علائم خطر مورد بررسي قرار گيرد.

علائم خطر پس از زايمان

 1: تب و لرز
2: خونريزي بيش از ميزان قاعدگي در هر زمان يا ادامه خونريزي بيشتر از حد لكه بيني بعد از ده روز
3: درد و ورم ناحيه بخيه ها
4: هر گونه درد، قرمزي و تورم پستان ها
5: لمس توده يا درد و تورم و خروج ترشحات چركي از محل بخيه ها
6: خروج ترشحات چركي و بدبو از مهبل
7: درد زير دل يا درد ساق پا
8: بي اختياري دفع ادرار و مدفوع، درد يا سوزش هنگام ادرار كردن و تكرار ادرار
9: افسردگي شديد
10: سرگيجه و رنگ پريدگي
11: مشاوره دوران بلوغ و نوجواني ،
12: مشاوره قبل ازازدواج ،
13: مشاوره قبل از بارداري ،
14: مشاوره مراقبتهاي دوران بارداري ، زايمان و پس از زايمان ،
15: مشاوره تنظيم خانواده ،
16: مشاوره تغذ يه
17: مشاوره بيماريها ي مقاربتي ،
18: مشاوره نازايي ،
19: مشاوره بهداشت روان زنان ،
20: مشاوره دوران يائسگي
21: مشاوره سرطانهاي زنان