درباره دکتر افشاری

دکتر افشاری دوران جراحي زيبايي زنان را در ايالت نيوجرسي امريكا به اتمام رسانده است.
photo_2017-04-07_20-07-01
و عضو انجمن زنان و مامايي امريكا (ACOG) مي باشند .
photo_2017-04-07_20-06-57
و اينكه كتاب ايشان در مورد بيماريهاي زنان با ١٠٠٠ تيراژ توسط انتشارات آرتين طب به چاپ رسيده است
photo_۲۰۱۷-۰۴-۰۷_۲۰-۳۱-۳۶